Dit zijn dé trends in ICT de komende jaren

Barry Derksen, Yuri Bobbert en Edwin Löring | 22 december 2020

ICT is niet meer weg te denken uit ons leven en gaat alleen nog maar een grotere rol spelen, zowel privé als bedrijfsmatig. Welke ontwikkelingen kunnen we verwachten op ICT-gebied? Een groep experts bracht de Trends in ICT voor de komende 5 jaar in kaart door middel van Group Support System. Daarbij wordt tijdens de sessie ieders standpunt belicht en gelijk gewogen.

De experts bedekken met hun expertise een breed gebied in het werkveld: van data science, business en IT alignment tot aan software engineering en cloud en infrastructure engineering. De sessie vond plaats onder leiding van Prof. Dr. Yuri Bobbert, CISO bij ON2IT en voorzitter van de Beroepenveldcommissie bij LOI Hogeschool. Professor Barry Derksen, auteur van Trends in IT1, begeleidde de sessie en daagde de deelnemers uit in hun visie om belangrijke trends te duiden en te onderscheiden van de hypes.

Uit de sessie kwamen de volgende onderwerpen als dé Trends in ICT voor de komende jaren naar voren:

Top 10 belangrijkste trends
1. Cyber security: 9.1
2. Big data science: 8.2
3. Digital Ethics: 7.9
4. Predictive Analytics: 7.9
5. Artificial Intelligent: 7.8
6. Cloudintegratie: 7.6
7. Internet of Things (IoT): 7.3
8. Privacy revolution: 7.2
9. Hybrid cloud: 7
10. Automation: 6.9

Focus op data en digitale ethiek
Er komt steeds meer data beschikbaar, onder meer door de toename van voorwerpen die gekoppeld zijn aan internet (Internet of Things). Denk hierbij aan de thermostaat, maar ook aan domotica (huisautomatisering). Data kunnen grote kansen bieden voor het verbeteren en voorspellen van strategie (predictive analytics), beleid en operatie. ‘Data is het nieuwe goud’ is dan ook een veelgehoorde uitspraak. Organisaties moeten dan wel in staat zijn om die data te verwerken tot waardevolle inzichten. De behoefte aan specialisten op dit vlak zal dan ook groot zijn. Daarnaast zal digitale ethiek een steeds belangrijkere rol spelen in het omgaan met data. Bijvoorbeeld om beter te kunnen omgaan met fake news en deepfake.

Meer aandacht voor Security
Security is een trend die eigenlijk met alle ontwikkelingen samenhangt. Data kunnen op allerlei manieren worden verzameld en op vele manieren worden gebruikt. En dus ook misbruikt. Dat moet voorkomen worden met data protectie. Het opslaan van data in een cloud zorgt ervoor dat er een mogelijkheid bestaat dat zo’n systeem wordt gehackt of per abuis gelekt. Het feit alleen al dat heel veel data digitaal wordt verzameld, verwerkt en opgeslagen zorgt voor allerlei nieuwe risicovormen en daarmee beveiligingsvraagstukken. Er zal dan ook in toenemende mate aandacht zijn voor risk management, privacy en security in het verzamelen en verwerken van data, in het ontwikkelen van software en in het opslaan van data in een al dan niet public of private cloud.

Deelnemende experts
- Prof. Dr Yuri Bobbert (ON2IT)
- Karel van Gool (EVG Start)
- Herman Welleweerd (Carthago ICT)
- Maurice Behre (Checkdata en Datajobs.nl)
- Arjan Otter (IM Consulting)
- Bouwe Koopal (ADkwADraat)
- Jerry Otto (het Sein)
- Prof. dr. Barry Derksen (BITTI)
- Edwin Löring (Programmanager LOI Hogeschool)

Digital en soft skills belangrijker
Een andere interessante trend die de experts zien, is het toenemende belang van ‘digital skills’, zoals executieve en creatieve vaardigheden en ‘soft skills’, zoals samenwerken, presenteren en communiceren.

ICT onmisbaar in alle sectoren
De laatste trend die de experts benoemen is de trend dat IT in elke sector een rol van betekenis gaat spelen. Health (Cure en Care), vastgoed (smart buildings), mobiliteit (autonome auto’s en smart transport), logistiek, de financiële sector, noem maar op. Alles wordt smart, alles wordt digitaal. ICT-kennis is belangrijker dan ooit.

De toekomst is digitaal
“De wereld ‘verdigitaliseert’ steeds meer en de behoefte aan ICT-kennis is groot”, zegt Edwin Löring, programmamanager ICT bij LOI Hogeschool. “Wij houden de ontwikkelingen op ICT-gebied nauwlettend in de gaten. Vooruitkijken hoort daar ook bij, want ICT is een dynamisch vakgebied. ICT’ers moeten zichzelf een leven lang ontwikkelen om de continue veranderingen in het vakgebied bij te houden. Een belangrijke focus van LOI Hogeschool ligt dan ook op het vakgebied ICT. We kennen de markt en passen ons ICT-aanbod en onze opleidingen daar inhoudelijk steeds op aan.”

E-book: 25 jaar Group Support Systemen

In dit boek schetsen de auteurs de ontwikkelingen die Group Support Systemen (GSS) hebben doorlopen in afgelopen 25 jaar. Ze schetsen voorbeelden van hoe GSS oplossingen biedt voor vergader dilemma’s en groepsdynamieken. Hoe GSS plezier kan brengen door samen consensus te bereiken en besluiten af te dwingen op een aangename manier. Diversen experten in het veld van GSS komen aan het woord. Tot slot schetsen de auteurs een beeld van de volgende jaren waarin technologie meer en meer verweven zal zijn in het ondersteunen van groepsprocessen en vergaderingen en hoe de rol van de traditionele voorzitter transformeert van procesfacilitator naar vergader'tovenaar'.